lewis_family.jpg

eich gwesteion

Symudodd Jonathan Lewis a Julie Upmeyer i Ogledd Cymru o Istanbul, lle roedden nhw'n byw ac yn gweithio. Maent wedi bod yn brysur yn archwilio eu cartref newydd, gan weithio ar gynlluniau Plas Bodfa, gan fwynhau eu plant bach - Ffion a Nesta a cheisio aros ar ben eu swyddi eraill!

Mwy
bodfa_grounds_1.jpg

Plas Bodfa Heddiw

Mae Plas Bodfa yn cynnwys y tŷ gwreiddiol gydag ychwanegiad o'r 1980au, y tŷ gwydr, padog, stablau, pwll, cae pum erw, perllan afal, gerddi a phorthdy.

Mwy
bodfa_history_6.jpg

ein hanes

Yn gyntaf fel cartref teuluol, roedd Plas Bodfa wedi'i drawsnewid i mewn i dŷ stêc gydag ystafelloedd, yna cartref gofal preswyl, ac yn olaf, pencadlys Elizabeth Bradley, cwmni pecyn tapestri, gyda siop anrhegion ac ystafell de.

Mae wedi sefyll yn wag am y deng mlynedd ddiwethaf.

Mwy