Llety Gwyliau Prosiectau Stiwdios celf Amdanom ni Cysylltwch

artistiaid mewn preswyl 

Bydd ein rhaglen breswylio yn gwahodd artistiaid, academyddion, gwneuthurwyr, curaduron, a phob math o bobl greadigol am amser a lle i ffwrdd o'u hamgylchedd arferol am gyfnod o ysbrydoliaeth greadigol dawel, ysgafn.

Byddwn yn cynnig sawl model gwahanol o breswylfeydd:

1) preswyliadau hunangyfeiried a fydd yn canolbwyntio ar ymchwil a chynhyrchu
2) ymadawiadau diwylliannol traws-ddisgyblaeth yn bennaf ar gyfer dysgu a chyfnewid o gwmpas thema benodol
3) preswylfeydd cydweithredol wedi'i addasu a ddatblygwyd mewn sgwrs agos gyda'r gwestai artistiaid a chydweithwyr creadigol a lleol

Yn dod yn fuan-ish .... gobeithio erbyn 2022!