Cart 0
bodfa_overview_1.jpg

Plas Bodfa

Ein cartref, llety gwyliau, stiwdios celf a phob math o brosiectau diwylliannol.

bodfa_overview_3.jpg

Eich Plas Bodfa

Eich lle i gael profiad o Ynys Môn, Eryri, ac arfordir Gogledd Cymru. Gwyliau hunan arlwyo i bob achlysur a thymhorau.

sui_generis_2.jpg

Arddangosfa

Sui Generis - Beth yw posibiliadau tŷ? Ein gweithred gyntaf yw arddangosfa gelf yn ein tŷ gwag iawn, cyn i'r adnewyddiadau ddechrau.

julie_2.jpg

STIWDIOS CELF

Bydd Plas Bodfa yn gartref i stiwdios yr artist cyfoes, Julie Upmeyer, sy'n creu gosodiadau, cerfluniau a pherfformiadau.