Llety Gwyliau Prosiectau Stiwdios celf Amdanom ni Cysylltwch

ein hanes

Adeiladwyd Plas Bodfa yn y 1920au fel cartref teuluol. Cymerodd yr adeilad gwreiddiol ysbrydoliaeth o'r mudiadau Art Deco a Chelf a Chrefft. Ar ôl chael ei basio drwy nifer o deuluoedd gwahanol (gan gynnwys y teulu bwyd cŵn Pal a'r teulu y tu ôl i deganau Dinky), fe'i trawsnewidiwyd yn fwyty tŷ stêc Eidaleg gydag ystafelloedd yn y 1970au ac yna i mewn i gartref gofal preswyl. Yn ystod y cyfnod hwn ehangwyd y tŷ i gynnwys ystafelloedd gwely ychwanegol, ystafelloedd ymolchi, y garejis amgaeedig a'r fynedfa ychwanegol. Yn yr 90au, cafodd yr adeilad ei werthu unwaith eto a daeth yn bencadlys i gwmni tapestri Elizabeth Bradley, a agorodd siop anrhegion ac ystafell de yn y pen draw. Ar ôl gwerthu'r cwmni a chau'r ystafell de, roedd Plas Bodfa yn wag am fwy na degawd.