Arddangosfa

Sui Generis

sui_generis_2.jpg

Ebrill 13-28, 2019

Arddangosfa gelf grŵp amlddisgyblaethol sy'n archwilio posibiliadau o dŷ. Rhan o Wythnosau Celf Ynys Môn: Stiwdios ac Orielau Agored 2018

Mwy

Yn y Dyfodol

Artistiaid Mewn Preswyl

bodfa_detail_6.jpg

Bydd ein rhaglen breswylio yn gwahodd artistiaid, academyddion, gwneuthurwyr, curaduron, a phob math o bobl greadigol am amser a lle i ffwrdd o'u hamgylchedd arferol.

Mwy