sui_generis_2.jpg

Mae 67 o brosiectau o 66 o bobl greadigol
13-28 Ebrill, 2019

Mae 67 o brosiectau o 66 o bobl greadigol yn llenwi Plas Bodfa, maenordy gwag yn Llangoed ar Ynys Môn. Mae'r arddangosfa gelf grŵp amlddisgyblaethol hynod hon yn edrych ar y syniad o 'sui generis’, sef ymadrodd Lladin sy'n golygu " o ei/eu fath/math ei/eu hun; mewn dosbarth ynddo'i/ynddo'u hun; unigryw”. Mae wedi'i fabwysiadu gan y proffesiwn cyfreithiol ar gyfer adeiladau anarferol, rhai sydd y tu allan i ddynodiad arferol.

Ym 1920 adeiladwyd waliau Plas Bodfa i gynnwys annedd ddomestig, gofod mewnol lle'r oedd pobl yn byw eu bywydau. Yna newidiodd eu hystyr. Roeddent yn cynnwys bwyty ‘gydag ystafelloedd’, ac yna cartref gofal preswyl, yna cwmni cit tapestri gyda siop anrhegion ac ystafell de. Yn olaf, nid oedd y waliau'n cynnwys dim, mae'r tŷ wedi bod yn wag am y deuddeg mlynedd diwethaf, nes i'r artist Julie Upmeyer a'i gŵr Jonathan Lewis brynu'r adeilad llynedd. Mewn amser, bydd Plas Bodfa yn gartref i stiwdios celf, rhaglen breswyl i artistiaid, llety gwyliau, digwyddiadau, enciliadau, cartref teuluol, a bob math o brosiectau diwylliannol.

Beth yw posibiliadau tŷ? Gyda pherfformio a phaentio, gludwaith a cherameg, sglefr fyrddio a chanu, barddoniaeth a drymio polyrhythmig, straeon tylwyth teg a ffotograffiaeth, gemau a gramoffonau, cerfluniau ac adrodd straeon, adweithiau a retrosgop, mae'r arddangosfa hon yn gyfle un-tro i lenwi'r lle gwag 36 ystafell / 1,000 metr sgwâr gydag actau creadigol, cyn i waith adnewyddu llawn ddechrau.

Mae Sui Generis yn brosiect gan Julie Upmeyer, artist a chychwynnwr.

Mae'r arddangosfa yn rhan o Wythnosau Celf Ynys Môn - Stiwdios Agored ac Orielau 2019.


Alan Whitfield Chaparral Andy Hodges Anne Weshinskey Arni Gudmundsson belit sag Cathy Wrobel
Christopher Bond  Charles Gershom David Garner Debbie Budenberg Fiona Davies Genesis Dove Ed Wright
Whispering Dishes Harri Carmichael Heather Hudson Helen Birnbaum Helen Danson Ioan Griffith Jan Hale
Jane Ross Jayne Lawless Janina Holloway Jonathan Lewis Jonathan Smith Josie Jenkins Justine Montford
Judy Moody-Stuart Karen Ankers Lara Usherwood Lee Duggan Lin Cummins Marirose Pritchard Martin Daws
Mel Roberts Michael Prince Mishelle Kit Nisa Ojalvo Nicola Carter Ol Guse Pat Arnao Peter Appleton
Peter Hughes Philip Cassidy Remy Dean Rhona Bowey Rhys Trimble Helmet Hopewell Ink Seana Cragg
Sarah Bowker-Jones Secil Yayali Sound Book Project Stephen Green Sterly and Snell Tammy Woodrow Tom Witherick
Trish Bermingham Clare Brumby Ulgen Semerci Ness Owen Veronica Calarco
Adrenaline Brush Board Games Wanda Garner Wendy Dawson